english
ЩО Е "ПАСИВНА СГРАДА"? с ПРОЕКТИ   ГАЛЕРИЯ

I. Местоположение и околна среда

Двете еднофамилни къщи се намират в столичния квартал Драгалевци, в местност „Габаро-Азмата“. Разположението на имота в непосредствена близост до съществуваща борова гора носи своите предимства за бъдещите ползватели - прекрасна гледка към Витоша и изключителни тишина и спокойствие в природна среда.

II. Функционално решение

Къщите са сключено застроени, разположени на наклонен терен. И двете жилищни сгради имат аналогична планировка на обемното решение и на помещенията. Всяка от къщите има 2 основни жилищни нива, сутерен и подпокривно пространство, като връзката между нивата се осъществява чрез стълбище, граничещо с калканната стена. Автомобилният и пешеходен подход към къщите е на нивото на сутерена и се осъществява от северoизток, като всяка от сградите има гараж за 2 автомобила. Гаражите са неотопляеми. Нивото на сутерена помещава още антре, склад, техническо помещение, перално и сушилно. На нивото на приземния етаж са разположени спалня със самостоятелен дрешник, баня и дневна, кухня и трапезария в общо просторно помещение, което е с южно изложение и разкрива гледка към гората. От дневните се излиза на обширна южна тераса, която прелива в дворното пространство. На нивото на първия етаж къща „А“ помещава 2 спални с обща баня и една спалня със самостоятелна баня, а къща „Б“ - 2 спални със самостоятелни бани. И двете къщи разполагат с неотопляемо подпокривно помещение, към което се достига чрез сгъваема автоматична стълба от коридора на първия етаж.

III. Архитектурно строителни особености

Жилищните сгради са проектирани според стандарта пасивна къща на: „Passivhaus Institut - Dr. Feist” Дармщат, Германия и методиката PHPP (Passive House Planning Package). Спазени са основните изисквания на стандарта (за подробности виж извадки от PHPP). Къщите са ориентирани към посока североизток - юг. Към североизточна посока e разположен сутеренният етаж, където има сервизни помещения. Повечето жилищни помещения на къща "А" са със северозападно изложение, на къща "Б" - с югоизточно, като дневните помещения и на двете къщи имат южно изложение. Конструкцията на сградата е изградена от стоманобетонов скелет от фундаменти, колони, греди, плочи и скатен дървен покрив. Външните стени са зидани от решетъчни тухли. Отвън по зидовете е предвидена топлоизолационна система с EPS. Финишите по фасадата са каменна облицовка по стените на гаража и по калканната стена и мазилка по жилищния обем. Покривите са предвидени с ламаринен покрив с прав фалц, а стрехите са с дъсчена обшивка. Терасите на терена са от дъсчена настилка с отворена фуга. Дограмата е от PVC профили с троен стъклопакет.

IV. Технико-икономически показатели

Технико-икомоническите показатели са изведени от идеен проект, съобразен с изисванията на визата за проучване и проектиране. Показатели къща "А": Площ имот къща "А" = 540 м² РЗП* А = 332 м² Показатели къща "Б": Площ имот къща "Б" = 410 м² РЗП* Б = 294 м² Общи показатели: Площ на УПИ = 950 м² РЗП общо = 626 м² Забележкa: * Квадратурата на ниските площи до 1,5 м височина от нивото на етажа до линията на скатния покрив не са включени.

V. Предвидени мерки за намаляване на консумацията на енергия

• Компактен обем на сградата;

• Недопускане на термомостове във външната обвивка на къщата;

• Завишени стойности на изолация на къщата;

• Високи нива на въздухонепроницаемост на сградата;

• Прозорци от PVC, сертифицирани от Passive House Institute - Dr. W. Feist;

• Външна слънцезащита притив прегряване на помещенията през лятото;

• Контролирана вентилация на къщата. Пресен въздух се засмуква от фасадата на сградата (за къща "А")/дворната площ (за къща "Б") и се подава към всяко жилищно помещение. Отработеният въздух се изсмуква от баните и кухнята и се изхвърля над билото, като по този начин се избягва смесване на двата въздуха. Основното отопление на сградата ще се извършва чрез вентилационната инсталация. Тя ще бъде достатъчна за поддържане на 20°С в повечето помещения. Благодарение на вентилационната система се предотвратява необходимостта от отваряне на прозорците за вентилация на помещенията през студената зима, като в помещенията ще се поддържа винаги пресен въздух, отговарящ на всички хигиенни изисквания;

• Рекуператор с КПД над 80%. В него се извършва топлообмен между изхвърляния и постъпващия в къщата пресен въздух. Това спестява значително количество енергия за подгряване/охлаждане на постъпващия в къщата пресен въздух;

• /Опционално/ Предварително подгряване/охлаждане на пресния въздух чрез земен топлообменник - земя (солев разтвор) / въздух в почвата около къщата. Това предварително кондициониране на къщата печели значително количество възобновяема геотермална енергия, като по този начин се елиминира нуждата от климатизация;

• Слънчеви колектори за битова гореща вода. Предвидени са системи от 4 бр. вградени в покрива слънчеви колектори за къща "А" и 3 бр. за къща "Б", които ще задоволяват почти цялата нужда на къщите от битова гореща вода през годината;

• /Опционално/ Кондензационен газов котел или термопомпа. Предвиждат се при желание от страна на клиента за допълнително отопление на помещенията и доподгряване на горещата вода;

• /Опционално/ Събиране в резервоар на дъждовни води от покрива на къщата и използаването им в бита за тоалетните казанчета;

• Енергоспестяващи електродомакински уреди и осветление.

??????? ???????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

 

 

 

 

Copyright 2010, Sigma-P Ltd. All rights reserved!