english
ЩО Е "ПАСИВНА СГРАДА"? с ПРОЕКТИ     ГАЛЕРИЯ

Що е "Пасивна сграда"?

Пасивна сграда е стандарт за енергоефективност при сградостроителството, който е създаден от Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist в Дармщад, Германия.

„Пасивната сграда е онази, на която комфортен вътрешен климат може да бъде поддържан без активни отоплителни или охладителни системи” Адамсън 1987 и Файст 1988

Сградата се отоплява или охлажда сама, оттам е "пасивна". Пасивна е онази сграда, която отговаря на следните задължителни изискванията на стандарта:

• Специфична нужда от енергия за отопление и вентилация не повече от 15 kWh/m2 годишно.

• Общо потребление на сградата за всички нужди не повече от 120 kWh/m2 годишно.

• Въздухопроницаемостта на сградата трябва да е не по-голяма от 0,6 пъти нейния обем при разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра.

Изброените задължителни параметри показват една изключително ниска енергийна потребност на цялата сграда, близка до нулевите стойности.

 

 

 

Copyright 2010, Sigma-P Ltd. All rights reserved!